Școala Populară de Arte "George Enescu"- Botoșani

Provin dintr-o familie în care s-a păstrat, practicat şi s-a trasmis arta populară. Părinţii mi-au cultivat sentimente şi dezvoltat dragostea pentru arta populară. Aşadar am învăţat să cos flori pe prosoape şi costume populare, să ţes aşternuturi, covoare şi măşti (căiuţi, căpriţe).  

ora-cursŞtiind să fac toate acestea am hotărât să trasmit şi eu celor care îndrăgesc arta populară, începând chiar de la grădiniţă, planificându-mi activităţi de acest gen  la abilităţi practice şi la opţional. În cadrul acestor activităţi  am cultivat sentimente de dragoste şi preţuire pentru meşteşugul popular. Aici copiii îşi însuşesc tehnica de lucru,  perseverează în activitate pentru realizarea obiectelor de artă populară şi trăiesc satisfacţia că sunt apreciate lucrurile finite.

Cu această ocazie am decoperit copii care au înclinaţii spre arta populară, continuând activitatea şi-n perioada şcolară. Penru că realizam lucruri deosebite am fost invitată la concursuri meşteşugăreşti - fază judeţiană, unde am obţinut premiul I ş fiind promovată pentru faza naţională, unde am obţinut multe prmii I.

La concursuri am participat începând cu anul 2001. Fiind apreciată de unele persoane în specialitate, în 2005 am fost solicitată de „Şcoala populară” Botoşani să organizez o „secţie de cursut/ţesut”  prin care pot şcolariza  persoane amatoare de a învăţa meşteşugul cusutului, ţesutului. Cursurile s-au finalizat cu obţinerea unei diplome, cu ajutorul căreia poate lucra ca persoana calificată în cadrul unei secţii de artizanat. În cadrul „cercului cusut /ţesut” am avut înscrişi cursanţi de la grădiniţă, elevi, mame, studente şi profesoare.

Pentru a desfăşura cu succes această activitate am fost ajutată material în 2005 de către „Fundaţia Ştefan Luchian”, iar mai târziu  în două rânduri  de către „Şcoala populară” Botoşani.

La concurs au obţinut:

  • 2010:

 - fază judeţiană - premiul I -măşti(căiuţi) – Ciocoiu Diana
 - fază naţională - premiul III -măşti(căiuţi) – Ciocoiu Diana
                 
 - fază judeţiană - premiul I -cusut prosoape – Rusu Andreea
 - fază naţională - premiul I -cusut prosoape  – Rusu Andreea

  • 2011:

 - fază judeţiană - premiul I -măşti(căiuţi) – Ciocoiu Lorena
 - fază naţională - premiul II -măşti(căiuţi) – Ciocoiu Lorena

 - fază judeţiană - premiul I -cusut prosoape – Rusu Andreea
 - fază naţională - premiul I -cusut prosoape  – Rusu Andreea

Expoziţia naţională de artă tradiţională „Pavel Terţiu”:

Premiul II  - Ciocoiu Diana – 2009 (măşti-căiuţi)
Premiul III – Perdun elena -2011(ţesut- brâu)

La începutul anului şcolar 2011/2012 ISJ Botoşani ne-a acordat diplomă de excelenţă. Toţi copiii de la cerc (prin rotaţie) participă la toate expoziţiile organizate, unde sunt invitată. În noembrie 2011 am participat la expoziţia de la Piatra Neamţi împreună cu Rusu Andreea şi Ciocoiu Lorena, unde Lorena a obţinut premiul I, iar noi diplomă de excelenţă.

Aproape toate muzeele din ţară mă invită şi particip la expoziţiile şi concursurile cu meşteri populari.

  • 2006:

 Brăila - diplomă de excelenţă,  Craiova - premiul I,
 Strasburg - participat cu expoziţie în decembrie

 

  • 2009:

 Proiect transfrontalier cu Republica Moldova „Tradiţii şi obieciuri-
 Punte între trecut şi viitor”
    

  • 2010:

 Londra: participare cu demonstraţii practice la Festivalul Tamisiei